Kik a jezsuiták?

A Római Katolikus Egyház szerzetes közössége, melyet Loyolai Szent Ignác /1491-1556/ és első társai, akik Szent Ignác karizmáját sajátjuknak tekintették, alapították, és melyet az Egyetemes Egyház nevében III. Pál pápa 1540. szeptember 27-én fogadott el és erősített meg a Katolikus Egyház szolgálatára. Jézus Társasága jelenleg a katolikus egyház egyik legnagyobb szerzetesrendje. Világszerte mintegy 16,000 jezsuita él összesen 126 országban.

Szent Ignác és a Társak, miután látták, hogy eredeti tervük, hogy a Szentföldre, a pogányok közé menjenek pillanatnyilag nem kivitelezhető, elkötelezték magukat, hogy egyetemi tanulmányaik befejeztével, Jézus társaiként a lelkek segítésére szentelik életüket szegénységben, tisztaságban és engedelmességben és külön fogadalommal a pápák, azaz az Egyetemes Egyház szolgálatára.

Tevékenységük igen szerteágazó: a hit és igazságosság szolgálata; papi feladatok, lelkigyakorlatok adása, intellektuális apostolkodás, hithirdetés a lehetséges fórumokon, tanítás, szeretetszolgálat, speciális módon a Jézus Szíve lelkiség élése és terjesztése /1883/.

A XX. századi pápák megbízása révén különleges feladatuk: párbeszéd az ateistákkal, más egyházakkal és felekezetekkel, kultúrákkal, intellektuális apostolkodás.

A világon ma cc. 16. 000 ezer jezsuita végez szolgálatot. Többségükben papok, vagy papságra készülők, de nem pap rendtársaink is vannak.

Magyarországon cc. 55 rendtag él és dolgozik:

  • Budapesten: templom, kollégium, roma szakkollégium, havilap, Párbeszéd Háza, oktatás
  • Dobogókő: lelkigyakorlatos munka
  • Miskolcon: gimnázium, kollégium, plébánia
  • Püspökszentlászló: lelkigyakorlatos munka
  • Szegeden: templom, egyetemi kollégium

Munkáink külföldön:

  • Erdélyben: /Szatmárnémeti, Marosvásárhely/: templom, lelkigyakorlatok, tanítás, kollégium
  • Róma: tanítás, spirituális munka, Vatikáni Rádió
  • Toronto: plébánia
  • Louven: egyetemi kollégium

Ugrás a Jezsuita Rend honlapjára