Küldetésnyilatkozat

A Kaszap István Egyetemi Kollégiumot 2011-ben a Jezsuita Rend Magyarországi Rendtartománya hozta létre azzal a meghatározott céllal, hogy a felvételt nyert egyetemi hallgatók számára biztosítsa azt a minőségi – szellemi, lelki, fizikai - környezetet, mely elősegíti emberi növekedésüket, szakmai elmélyülésüket, szélesebb körű tájékozottságukat a műveltségek területén.

Kiemelt törekvésünk, hogy segítsük hallgatóink tehetségének kibontakozását mások - Katolikus Egyház, ill. más egyházi közösségek - az egész magyar társadalom javára. Küldetésünk, hogy hallgatóink keresztény értékrend szerint élő, képességeikkel élni tudó értelmiségiekké, másokért élő emberekké váljanak.