Történetünk

A kilencvenes évek végén Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya nagylelkű ajándékot kapott Dr. Bérczy Tibornétól, Ancika nénitől, aki felajánlotta családi házát a Rend céljaira. Átmeneti időre, az akkor Szegeden tartózkodó Sacre Coure nővérek rendháza lett az épület.

A tervek elkészültével megkezdődött az építkezés, hogy az addig a Dóm tér 5. sz alatt lévő Noviciátus új, önálló székhelyet kapjon. 2002-ben készült el a közel 1000 m2 –es épület, négy szinten. Rendi növendékek kaptak elhelyezést néhány, a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanító jezsuita mellett. 2006 telén, a Renden belüli személyi változások miatt, a noviciátus Budapestre költözött.

A kiürült épület és az egyetemista csoport tagjainak egymáshoz fűződő jó kapcsolata révén felmerült az ötlet, hogy az épület szolgáljon albérletül. Ebben az időben az épület földszintjén a „Remény Háza” segítő alapítvány működött, így a fiatalok az emeleteket vették birtokukba. Ekkor még a templomi közösségek és csoportok is használták az épületet.

Alapító igazgató P. Pakot Géza SJ. volt, aki sokat tett azért, hogy az épület alkalmassá váljon fiatalok elhelyezésére, megfelelő berendezés után nézett. Munkáját P. Rigó Jenő SJ. folytatta, aki 3 éves szegedi tartózkodása alatt növelte a kollégium felszereltségét, a „Remény Háza” alapítványnak más albérleti lehetőséget ajánlott fel, hogy az épület teljes egészében a fiatoké lehessen. Jenő atya munkája révén lehetővé vált a kollégiumi státus elnyerése, melynek hivatalos dátuma 2011. A Kollégium fenntartója Jézus Társasága . Hamarosan önálló jogi személyként, mint az épület bérlőjeként megalakult A Kaszap István Kollégium.

Jelenlegi feladatunk, hogy a lakók számát 22-ről 30 főre bővítsük. A létszámnövekedés mellett a még nagyobb kihívás a szakkollégiumi rendszer kidolgozása, szellemi és minőségi követelményeinek megteremtése, a diákönkormányzat megerősítése és az új rendszernek megfelelő átalakítása.