Szervezet

A kollégium irányítását a Kollégiumi vezetés, a Seniorok és a Diákbizottság látják el.  

A Seniorok biztosítják a kollégium demokratikus működését, a kollégiumigazgatóval együtt részt vesznek az intézmény irányításában.

A Diákbizottság három tagja a közösségi élet működéséért felel és javaslatot adhat az intézmény irányítása felé, őket és seniorokat a kollégium lakói évente választják.

A közösség szerveződését segíti a csapatrendszer működése: minden diák tagja a négy csoport egyikének, amelyek egy diákbizottsági tag vagy senior vezetése alatt állnak, valamint a csoport tagjai által megválasztott csoportvezető koordinálásával működnek. Ezek a csoportok a következők: 

  • Spirituális csoport: lelki programok szervezéséért felel
  • Kommunikáció csoport: a kollégiumot bemutató, propagáló csoport
  • Közösségi csoport: közösségi élet szervezése, rendezvények, vendégek
  • Környezeti-technikai csoport: kollégiumi környezeti-technikai felelősségeit szervezi meg
  • Környezeti team

Szervezeti és Működési Szabályzat Magatartási kódex